ورزش ها

نسخه (جدید) آزمایشی

آخرین‌ها از ویدیو | مسابقات کشتی انتخابی تیم ملی

ویژه در بخش اختصاصی

تاریخ این کشتی را فراموش نخواهد کرد / گرایی به آب و آتش زد اما به اصلان باخت

این ویدیو را باید ببینید . جنگ تمام عیار محمدعلی گرایی و برومند اصلان به خصوص ۲۰ ثانیه پایانی! @Wrestling_1Varzesh
x