ویدیو | کشتی قهرمانی نوجوانان جهان

جمعه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۶

آخرین‌ها از ویدیو | کشتی قهرمانی نوجوانان جهان

ویژه در بخش اختصاصی

جدال امیرحسین مقصودی و حریف گرجی را ببینید / ویدیو نوجوانان جهان ۲۰۱۶

برای تماشای مسابقات قهرمانی کشتی آزاد نوجوانان جهان و ویدیوی افتخار آفرینی شیر بچه های غیور کشتی ایران میتوانید با سایت ۱ورزش همراه شوید.
ویژه در بخش اختصاصی

مصاف امیرحسین مقصودی و حریف ارمنی در نوجوانان جهان ۲۰۱۶

برای تماشای مسابقات قهرمانی کشتی آزاد نوجوانان جهان و ویدیوی افتخار آفرینی شیر بچه های غیور کشتی ایران میتوانید با سایت ۱ورزش همراه شوید.
ویژه در بخش اختصاصی

محمدرضا رستمی با این باخت از مدال برنز بازماند! + ویدیو نوجوانان جهان ۲۰۱۶

تیم ملی ایران پس از ۲۰ سال قهرمان مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان جهان شد. ویدیوی افتخار آفرینی شیر بچه های غیور کشتی ایران را ببینید.
ویژه در بخش اختصاصی

اولین کشتی و اولین باخت محمدرضا رستمی در گرجستان / نوجوانان جهان ۲۰۱۶

تیم ملی ایران پس از ۲۰ سال قهرمان مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان جهان شد. ویدیوی افتخار آفرینی شیر بچه های غیور کشتی ایران را ببینید.
ویژه در بخش اختصاصی

شکست کشتی‌گیر آمریکایی توسط محمدرضا مختاری + فیلم

تیم ملی ایران پس از ۲۰ سال قهرمان مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان جهان شد. ویدیوی افتخار آفرینی شیر بچه های غیور کشتی ایران را ببینید.
ویژه در بخش اختصاصی

محمدرضا مختاری و عبور از حریف ترک به روایت دوربین + ویدیو

تیم ملی ایران پس از ۲۰ سال قهرمان مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان جهان شد. ویدیوی افتخار آفرینی شیر بچه های غیور کشتی ایران را ببینید.
ویژه در بخش اختصاصی

باخت ناباورانه محمدرضا مختاری در فینال نوجوانان جهان به حریفی از مولداوی + ویدیو

تیم ملی ایران پس از ۲۰ سال قهرمان مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان جهان شد. ویدیوی افتخار آفرینی شیر بچه های غیور کشتی ایران را ببینید.