قهرمانی نوجوانان جهان

سه شنبه، ۳۱ مرداد ۱۳۹۶

آخرین اخبار قهرمانی نوجوانان جهان

ویژه در بخش اختصاصی

يوسف حسينوند و عبور از حریف ارمنی به روایت دوربین + ویدیو

تیم ملی ایران پس از ۲۰ سال قهرمان مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان جهان شد. ویدیوی افتخار آفرینی شیر بچه های غیور کشتی ایران را ببینید.
ویژه در بخش اختصاصی

برنزی که مفت از چنگ حسن فروزنده پرید + ویدیوی شکست مقابل نماینده بلاروس

تیم ملی ایران پس از ۲۰ سال قهرمان مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان جهان شد. ویدیوی افتخار آفرینی شیر بچه های غیور کشتی ایران را ببینید.
ویژه در بخش اختصاصی

يوسف حسينوند و یک کشتی راحت با نماینده ایتالیا + ویدیو

تیم ملی ایران پس از ۲۰ سال قهرمان مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان جهان شد. ویدیوی افتخار آفرینی شیر بچه های غیور کشتی ایران را ببینید.
ویژه در بخش اختصاصی

شکست حسن فروزنده مقابل نماینده مجارستان + ویدیو جهانی نوجوانان ۲۰۱۶

تیم ملی ایران پس از ۲۰ سال قهرمان مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان جهان شد. ویدیوی افتخار آفرینی شیر بچه های غیور کشتی ایران را ببینید.
ویژه در بخش اختصاصی

يوسف حسينوند چگونه به فینال رسید + کشتی با حریف ژاپنی

تیم ملی ایران پس از ۲۰ سال قهرمان مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان جهان شد. ویدیوی افتخار آفرینی شیر بچه های غیور کشتی ایران را ببینید.
ویژه در بخش اختصاصی

ضربه فنی شدن حریف ارمنی مقابل حسین فروزنده به روایت دوربین + ویدیو

تیم ملی ایران پس از ۲۰ سال قهرمان مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان جهان شد. ویدیوی افتخار آفرینی شیر بچه های غیور کشتی ایران را ببینید.
ویژه در بخش اختصاصی

يوسف حسينوند و یک کشتی پرتغالی! + ویدیو قهرمانی نوجوانان جهان ۲۰۱۶

تیم ملی ایران پس از ۲۰ سال قهرمان مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان جهان شد. ویدیوی افتخار آفرینی شیر بچه های غیور کشتی ایران را ببینید.