قهرمانی نوجوانان جهان

شنبه، ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آخرین اخبار قهرمانی نوجوانان جهان

ویژه در بخش

يوسف حسينوند و عبور از حریف ارمنی به روایت دوربین + ویدیو

تیم ملی ایران پس از ۲۰ سال قهرمان مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان جهان شد. ویدیوی افتخار آفرینی شیر بچه های غیور کشتی ایران را ببینید.
ویژه در بخش

يوسف حسينوند و یک کشتی راحت با نماینده ایتالیا + ویدیو

تیم ملی ایران پس از ۲۰ سال قهرمان مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان جهان شد. ویدیوی افتخار آفرینی شیر بچه های غیور کشتی ایران را ببینید.
ویژه در بخش

يوسف حسينوند و یک کشتی پرتغالی! + ویدیو قهرمانی نوجوانان جهان ۲۰۱۶

تیم ملی ایران پس از ۲۰ سال قهرمان مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان جهان شد. ویدیوی افتخار آفرینی شیر بچه های غیور کشتی ایران را ببینید.
ویژه در بخش

زانو زدن حریف روسی برابر يوسف حسينوند در فینال را ببینید + ویدیو

تیم ملی ایران پس از ۲۰ سال قهرمان مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان جهان شد. ویدیوی افتخار آفرینی شیر بچه های غیور کشتی ایران را ببینید.