ویدیو | کشتی قهرمانی جوانان آسیا

پنجشنبه، ۳۰ شهریور ۱۳۹۶

آخرین‌ها از ویدیو | کشتی قهرمانی جوانان آسیا

ویژه در بخش اختصاصی

داوران نظر دهند/کنده کشی یا زیر دو خم!۴ امتیاز طلایی که فاتحی را نقره داغ کرد

رقابتهای کشتی قهرمانی جوانان آسیا ۲۰۱۷ در چین تایپه و درخشش سرمایه‌های آینده کشتی ایران را در سایت ۱ورزش ببینید.
ویژه در بخش اختصاصی

جلیل‌زاده اینگونه برنز آسیا را به سینه زد / ویدیو جدال با حریف چینی در آسیا ۲۰۱۷

رقابتهای کشتی قهرمانی جوانان آسیا ۲۰۱۷ در چین تایپه و درخشش سرمایه‌های آینده کشتی ایران را در سایت ۱ورزش ببینید.
ویژه در بخش اختصاصی

آیا این پسر جانشین سوریان خواهد شد؟/نمایش بی نقص پویا دادمرز در فینال را ببینید

رقابتهای کشتی قهرمانی جوانان آسیا ۲۰۱۷ در چین تایپه و درخشش سرمایه‌های آینده کشتی ایران را در سایت ۱ورزش ببینید.
ویژه در بخش اختصاصی

عبور از حریف هندی توسط امیر حاجی‌پور و مدال طلای آسیا ۲۰۱۷ / ویدیو فقط در ۱ورزش

رقابتهای کشتی قهرمانی جوانان آسیا ۲۰۱۷ در چین تایپه و درخشش سرمایه‌های آینده کشتی ایران را در سایت ۱ورزش ببینید.
ویژه در بخش اختصاصی

مدال طلای ۹۶ کیلو اینگونه از چنگ محمد نوروزی پرید! / ویدیو فینال قهرمانی آسیا

رقابتهای کشتی قهرمانی جوانان آسیا ۲۰۱۷ در چین تایپه و درخشش سرمایه‌های آینده کشتی ایران را در سایت ۱ورزش ببینید.
ویژه در بخش اختصاصی

مهدی بالی و فینال جذاب ۸۴ کیلو که ایران را طلایی کرد + ویدیو قهرمانی جوانان آسیا

رقابتهای کشتی قهرمانی جوانان آسیا ۲۰۱۷ در چین تایپه و درخشش سرمایه‌های آینده کشتی ایران را در سایت ۱ورزش ببینید.