قهرمانی جوانان آسیا

پنجشنبه، ۳۰ شهریور ۱۳۹۶

آخرین اخبار قهرمانی جوانان آسیا

ویژه در بخش اختصاصی

داوران نظر دهند/کنده کشی یا زیر دو خم!۴ امتیاز طلایی که فاتحی را نقره داغ کرد

رقابتهای کشتی قهرمانی جوانان آسیا ۲۰۱۷ در چین تایپه و درخشش سرمایه‌های آینده کشتی ایران را در سایت ۱ورزش ببینید.
ویژه در بخش اختصاصی

جلیل‌زاده اینگونه برنز آسیا را به سینه زد / ویدیو جدال با حریف چینی در آسیا ۲۰۱۷

رقابتهای کشتی قهرمانی جوانان آسیا ۲۰۱۷ در چین تایپه و درخشش سرمایه‌های آینده کشتی ایران را در سایت ۱ورزش ببینید.