• چهارشنبه، 01 بهمن 1393 - 14:45

برنامه و نتایج لیگ جهانی والیبال

{tab گروه A}

تاریخساعت نتیجه

 جمعه ۹۴/۰۳/۰۸

۱۴:۴۰

au استرالیا

it   ایتالیا

۱

۳

جمعه ۹۴/۰۳/۰۸ 

۲۲:۵۵ 

br    برزیل

صربستان

۳

۲

شنبه ۹۴/۰۳/۰۹

۱۱:۱۰

au استرالیا

it   ایتالیا

۱

۳

یکشنبه ۹۴/۰۳/۱۰

۱۷:۳۰

br    برزیل

صربستان

۳

۱

جمعه ۹۴/۰۳/۱۵ 

 ۲۲:۱۵

br    برزیل

au   استرالیا

۳

 ۱

جمعه ۹۴/۰۳/۱۵

۲۳:۱۵

it     ایتالیا

صربستان

۳

۱

یکشنبه ۹۴/۰۳/۱۷

۱۷:۳۰

br    برزیل

au   استرالیا

3

0

یکشنبه ۹۴/۰۳/۱۷ 

۲۰:۴۰ 

it     ایتالیا

صربستان

3

2

جمعه ۹۴/۰۳/۲۲

۰۴:۴۰

صربستان

br    برزیل

3

2

جمعه ۹۴/۳/۲۲

 ۲۳:۱۰

it     ایتالیا

au   استرالیا

0

3

یکشنبه ۹۴/۰۳/۲۴ 

 ۲۲:۴۰

it     ایتالیا

au   استرالیا

3

0

یکشنبه ۹۴/۰۳/۲۴ 

 ۲۲:۴۰ 

صربستان

br    برزیل

2

3

پنجشنبه ۹۴/۰۳/۲۸

۲۲:۴۰ 

صربستان

au   استرالیا

 

جمعه ۹۴/۰۳/۲۹ 

۲۲:۴۰ 

it     ایتالیا

br    برزیل

 

شنبه ۹۴/۰۳/۳۰ 

۲۲:۴۰ 

صربستان

au   استرالیا

 

یکشنبه ۹۴/۰۳/۳۱ 

۲۲:۴۰

it     ایتالیا

br    برزیل

 

جمعه ۹۴/۰۴/۰۵ 

۲۲:۴۰ 

صربستان

it     ایتالیا

 

شنبه ۹۴/۰۴/۰۶ 

۱۳:۴۰ 

au   استرالیا

br    برزیل

 

یکشنبه ۹۴/۰۴/۰۷ 

۲۲:۴۰

صربستان

it     ایتالیا

 

 پنجشتبه ۹۴/۰۴/۱۱

۲۲:۱۵

br    برزیل

it     ایتالیا

 

جمعه ۹۴/۰۴/۱۲ 

۲۲:۵۵ 

br    برزیل

it     ایتالیا

 
شنبه  ۹۴/۰۴/۱۳ ۱۳:۴۰

au   استرالیا

صربستان

 
یکشنبه  ۹۴/۰۴/۱۴ ۱۱:۴۰ 

au   استرالیا

صربستان

 

{tab گروه B}

تاریخساعت نتیجه

 پنجشنبه ۹۴/۰۳/۰۷

۲۲:۵۵

لهستان

روسیه

۳

۰

جمعه ۹۴/۰۳/۰۸ 

۲۲:۵۵ 

لهستان

روسیه

۳

۲

یکشنبه ۹۴/۰۳/۱۰

۰۶:۴۰

آمریکا

  ایران

 ۳

۱

دوشنبه ۹۴/۰۳/۱۱

۰۳:۴۰

آمریکا

  ایران

 ۳

۱

جمعه ۹۴/۰۳/۱۵ 

 ۲۲:۵۵

لهستان

  ایران

 ۳

۱

شنبه ۹۴/۰۳/۱۶ 

۰۶:۴۰

آمریکا

روسیه

۳

۱

شنبه ۹۴/۰۳/۱۶ 

۲۲:۵۵ 

لهستان

   ایران

۳

 ۲

یکشنبه ۹۴/۰۳/۱۷ 

۰۶:۴۰ 

آمریکا

روسیه

۳

۰

شنبه ۹۴/۰۳/۲۳ 

۰۴:۴۰

آمریکا

لهستان

3

2

شنبه ۹۴/۰۳/۲۳ 

 ۱۹:۴۰ 

روسیه

  ایران

1

3

یکشنبه ۹۴/۰۳/۲۴ 

 ۰۴:۴۰

آمریکا

لهستان

3

1

یکشنبه ۹۴/۰۳/۲۴ 

 ۱۹:۴۰ 

روسیه

  ایران

0

3

جمعه ۹۴/۰۳/۲۹ 

۱۹:۴۰ 

روسیه

لهستان

 

جمعه ۹۴/۰۳/۲۹ 

۲۱:۰۰ 

ایران

آمریکا

 

شنبه ۹۴/۰۳/۳۰ 

۱۹:۴۰ 

روسیه

لهستان

 

یکشنبه ۹۴/۰۳/۳۱ 

۲۱:۰۰ 

  ایران

آمریکا

 

جمعه ۹۴/۰۴/۰۵ 

۲۰:۴۰ 

روسیه

آمریکا

 

شنبه ۹۴/۰۴/۰۶ 

۲۰:۴۰ 

روسیه

آمریکا

 

یکشنبه ۹۴/۰۴/۰۷ 

۲۱:۰۰

ایران

لهستان

 

 جمعه ۹۴/۰۴/۱۲

۲۱:۰۰ 

ایران

روسیه

 

جمعه ۹۴/۰۴/۱۲ 

۲۲:۵۵ 

لهستان

آمریکا

 
شنبه ۹۴/۰۴/۱۲  ۲۱:۰۰  

ایران

روسیه

 
شنبه ۹۴/۰۴/۱۲  ۲۲:۵۵  

لهستان

آمریکا

 

{/tabs}

جدول لیگ جهانی والیبال 2017


رتبهتیمبازیبرد باختامتیاز
۱ rsفرانسه ۹ ۸ ۱ ۲۵
۲ itبرزیل ۹ ۶ ۳ ۱۹
۳ rsصربستان ۹ ۶ ۳ ۱۸
۴ irروسیه ۹ ۵ ۴ ۱۴
۵ auکانادا ۹ ۵ ۴ ۱۲
۶ itآمریکا ۹ ۴ ۵ ۱۴
۷ beبلژیک  ۹ ۴ ۵ ۱۴
۸ irلهستان ۹ ۴ ۵ ۱۲
۹ irبلغارستان ۹ ۴ ۵ ۱۰
۱۰ arآرژانتین ۹ ۳ ۶ ۱۱
۱۱ irایران ۹ ۳ ۶ ۷
۱۲ usایتالیا ۹ ۲ ۷ ۶

آخرین اخبار والیبال

  • آخرین مطالب
  • پربازدیدترین‌ها
  • همه اختصاصی ویدیو عکس