• جمعه، 01 تیر 1397 - 10:37

جدول والیبال قهرمانی جهان ۲۰۱۸

 

  • مرحله اول
  • مرحله دوم
گروه A
رتبهتیمتعداد بازیتعداد بردتعداد باختست‌های بردهست‌های باختهنسبت پوئن‌هاامتیاز
۱ itایتالیا ۵ ۵ ۰ ۱۵ ۲ ۱/۲۹۷ ۱۵
۲ itبلژیک ۵ ۳ ۲ ۱۱ ۸ ۱/۰۶۳ ۱۰
۳ itاسلوونی ۵ ۳ ۲ ۱۲ ۱۰ ۱/۰۳۴ ۹
۴ itآرژانتین ۵ ۲ ۳ ۱۰ ۱۱ ۱/۰۱۲ ۶
۵ itژاپن ۵ ۲ ۳ ۸ ۱۱ ۰/۹۶۹ ۵
۶ itدومینیکن ۵ ۰ ۵ ۱ ۱۵ ۰/۶۷۰ ۰
گروه B
رتبهتیمتعداد بازیتعداد بردتعداد باختست‌های بردهست‌های باختهنسبت پوئن‌هاامتیاز
۱ itبرزیل ۵ ۴ ۱ ۱۳ ۷ ۱/۰۸۳ ۱۱
۲ itهلند ۵ ۴ ۱ ۱۲ ۸ ۱/۰۸۳ ۱۱
۳ itفرانسه ۵ ۳ ۲ ۱۳ ۷ ۱/۰۸۵ ۱۱
۴ itکانادا ۵ ۳ ۲ ۱۱ ۷ ۱/۰۴۴ ۹
۵ itمصر ۵ ۱ ۴ ۴ ۱۳ ۰/۸۶۳ ۳
۶ itچین ۵ ۰ ۵ ۳ ۱۵ ۰/۸۵۲ ۰
گروه C
رتبهتیمتعداد بازیتعداد بردتعداد باختست‌های بردهست‌های باختهنسبت پوئن‌هاامتیاز
۱ itآمریکا ۵ ۵ ۰ ۱۵ ۵ ۱/۱۹۰ ۱۳
۲ itصربستان ۵ ۴ ۱ ۱۴ ۷ ۱/۱۰۶ ۱۲
۳ itروسیه ۵ ۳ ۲ ۱۲ ۶ ۱/۱۵۳ ۱۰
۴ itاسترالیا ۵ ۲ ۳ ۹ ۱۱ ۰/۹۶۸ ۷
۵ itکامرون ۵ ۱ ۴ ۴ ۱۲ ۰/۸۳۹ ۳
۶ itتونس ۵ ۰ ۵ ۲ ۱۵ ۰/۷۶۵ ۰
گروه D
رتبهتیمتعداد بازیتعداد بردتعداد باختست‌های بردهست‌های باختهنسبت پوئن‌هاامتیاز
۱ itلهستان ۵ ۵ ۰ ۱۵ ۳ ۱/۲۹۷ ۱۵
۲ itایران ۵ ۴ ۱ ۱۲ ۷ ۱/۰۹۲ ۱۱
۳ itبلغارستان ۵ ۳ ۲ ۱۱ ۶ ۱/۰۷۳ ۹
۴ itفنلاند ۵ ۲ ۳ ۹ ۱۲ ۰/۹۶۱ ۶
۵ itکوبا ۵ ۱ ۴ ۶ ۱۳ ۰/۸۹۹ ۳
۶ itپورتو ریکو ۵ ۰ ۵ ۳ ۱۵ ۰/۷۶۰ ۱
گروه E
رتبهتیمتعداد بازیتعداد بردتعداد باختست‌های بردهست‌های باختهنسبت پوئن‌هاامتیاز
۱ itایتالیا ۵ ۵ ۰ ۱۵ ۲ ۱/۲۹۷ ۱۵
۲ itهلند ۵ ۴ ۱ ۱۲ ۸ ۱/۰۸۳ ۱۱
۳ itروسیه ۵ ۳ ۲ ۱۲ ۶ ۱/۱۵۳ ۱۰
۴ itفنلاند ۵ ۲ ۳ ۹ ۱۲ ۰/۹۶۱ ۶
گروه F
رتبهتیمتعداد بازیتعداد بردتعداد باختست‌های بردهست‌های باختهنسبت پوئن‌هاامتیاز
۱ itبرزیل ۵ ۴ ۱ ۱۳ ۷ ۱/۰۸۳ ۱۱
۲ itبلژیک ۵ ۳ ۲ ۱۱ ۸ ۱/۰۶۳ ۱۰
۳ itاسلوونی ۵ ۳ ۲ ۱۲ ۱۰ ۱/۰۳۴ ۹
۴ itاسترالیا ۵ ۲ ۳ ۹ ۱۱ ۰/۹۶۸ ۷
گروه G
رتبهتیمتعداد بازیتعداد بردتعداد باختست‌های بردهست‌های باختهنسبت پوئن‌هاامتیاز
۱ itآمریکا ۵ ۵ ۰ ۱۵ ۵ ۱/۱۹۰ ۱۳
۲ itایران ۵ ۴ ۱ ۱۲ ۷ ۱/۰۹۲ ۱۱
۳ itبلغارستان ۵ ۳ ۲ ۱۱ ۶ ۱/۰۷۳ ۹
۴ itکانادا ۵ ۳ ۲ ۱۱ ۷ ۱/۰۴۴ ۹
گروه H
رتبهتیمتعداد بازیتعداد بردتعداد باختست‌های بردهست‌های باختهنسبت پوئن‌هاامتیاز
۱ itلهستان ۵ ۵ ۰ ۱۵ ۳ ۱/۲۹۷ ۱۵
۲ itصربستان ۵ ۴ ۱ ۱۴ ۷ ۱/۱۰۶ ۱۲
۳ itفرانسه ۵ ۳ ۲ ۱۳ ۷ ۱/۰۸۵ ۱۱
۴ itآرژانتین ۵ ۲ ۳ ۱۰ ۱۱ ۱/۰۱۲ ۶

برنامه و نتایج والیبال قهرمانی جهان

آخرین اخبار والیبال

  • آخرین مطالب
  • پربازدیدترین‌ها
  • همه اختصاصی ویدیو عکس
    همه اختصاصی ویدیو عکس