• جمعه، 01 تیر 1397 - 10:37

جدول والیبال قهرمانی جهان ۲۰۱۸

 

  • مرحله اول
  • مرحله دوم
  • مرحله سوم
گروه A
رتبهتیمتعداد بازیتعداد بردتعداد باختست‌های بردهست‌های باختهنسبت پوئن‌هاامتیاز
۱ itایتالیا ۵ ۵ ۰ ۱۵ ۲ ۱/۲۹۷ ۱۵
۲ itبلژیک ۵ ۳ ۲ ۱۱ ۸ ۱/۰۶۳ ۱۰
۳ itاسلوونی ۵ ۳ ۲ ۱۲ ۱۰ ۱/۰۳۴ ۹
۴ itآرژانتین ۵ ۲ ۳ ۱۰ ۱۱ ۱/۰۱۲ ۶
۵ itژاپن ۵ ۲ ۳ ۸ ۱۱ ۰/۹۶۹ ۵
۶ itدومینیکن ۵ ۰ ۵ ۱ ۱۵ ۰/۶۷۰ ۰
گروه B
رتبهتیمتعداد بازیتعداد بردتعداد باختست‌های بردهست‌های باختهنسبت پوئن‌هاامتیاز
۱ itبرزیل ۵ ۴ ۱ ۱۳ ۶ ۱/۰۸۳ ۱۱
۲ itهلند ۵ ۴ ۱ ۱۲ ۸ ۱/۰۸۳ ۱۱
۳ itفرانسه ۵ ۳ ۲ ۱۳ ۷ ۱/۰۸۵ ۱۱
۴ itکانادا ۵ ۳ ۲ ۱۱ ۷ ۱/۰۴۴ ۹
۵ itمصر ۵ ۱ ۴ ۴ ۱۳ ۰/۸۶۳ ۳
۶ itچین ۵ ۰ ۵ ۳ ۱۵ ۰/۸۵۲ ۰
گروه C
رتبهتیمتعداد بازیتعداد بردتعداد باختست‌های بردهست‌های باختهنسبت پوئن‌هاامتیاز
۱ itآمریکا ۵ ۵ ۰ ۱۵ ۵ ۱/۱۹۰ ۱۳
۲ itصربستان ۵ ۴ ۱ ۱۴ ۷ ۱/۱۰۶ ۱۲
۳ itروسیه ۵ ۳ ۲ ۱۲ ۶ ۱/۱۵۳ ۱۰
۴ itاسترالیا ۵ ۲ ۳ ۹ ۱۱ ۰/۹۶۸ ۷
۵ itکامرون ۵ ۱ ۴ ۴ ۱۲ ۰/۸۳۹ ۳
۶ itتونس ۵ ۰ ۵ ۲ ۱۵ ۰/۷۶۵ ۰
گروه D
رتبهتیمتعداد بازیتعداد بردتعداد باختست‌های بردهست‌های باختهنسبت پوئن‌هاامتیاز
۱ itلهستان ۵ ۵ ۰ ۱۵ ۳ ۱/۲۹۷ ۱۵
۲ itایران ۵ ۴ ۱ ۱۲ ۷ ۱/۰۹۲ ۱۱
۳ itبلغارستان ۵ ۳ ۲ ۱۱ ۶ ۱/۰۷۳ ۹
۴ itفنلاند ۵ ۲ ۳ ۹ ۱۲ ۰/۹۶۱ ۶
۵ itکوبا ۵ ۱ ۴ ۶ ۱۳ ۰/۸۹۹ ۳
۶ itپورتو ریکو ۵ ۰ ۵ ۳ ۱۵ ۰/۷۶۰ ۱
گروه E
رتبهتیمتعداد بازیتعداد بردتعداد باختست‌های بردهست‌های باختهنسبت پوئن‌هاامتیاز
۱ itایتالیا ۸ ۷ ۱ ۲۳ ۶ ۱/۲۱۶ ۲۲
۲ itروسیه ۸ ۶ ۲ ۲۱ ۸ ۱/۱۶۷ ۱۸
۳ itهلند ۸ ۵ ۳ ۱۶ ۱۵ ۱/۰۴۶ ۱۴
۴ itفنلاند ۸ ۲ ۶ ۱۰ ۲۱ ۰/۸۸۷ ۶
گروه F
رتبهتیمتعداد بازیتعداد بردتعداد باختست‌های بردهست‌های باختهنسبت پوئن‌هاامتیاز
۱ itبرزیل ۸ ۷ ۱ ۲۲ ۸ ۱/۱۳۱ ۱۹
۲ itبلژیک ۸ ۴ ۴ ۱۶ ۱۴ ۱/۰۱۵ ۱۴
۳ itاسلوونی ۸ ۴ ۴ ۱۷ ۱۶ ۱/۰۱۶ ۱۳
۴ itاسترالیا ۸ ۳ ۵ ۱۲ ۱۹ ۰/۹۳۳ ۹
گروه G
رتبهتیمتعداد بازیتعداد بردتعداد باختست‌های بردهست‌های باختهنسبت پوئن‌هاامتیاز
۱ itآمریکا ۸ ۸ ۰ ۲۴ ۶ ۱/۲۰۳ ۲۲
۲ itکانادا ۸ ۵ ۳ ۱۸ ۱۴ ۱/۰۲۵ ۱۳
۳ itبلغارستان ۸ ۴ ۴ ۱۶ ۱۲ ۱/۰۱۲ ۱۳
۴ itایران ۸ ۴ ۴ ۱۴ ۱۷ ۱/۰۱۵ ۱۲
گروه H
رتبهتیمتعداد بازیتعداد بردتعداد باختست‌های بردهست‌های باختهنسبت پوئن‌هاامتیاز
۱ itلهستان ۸ ۶ ۲ ۲۱ ۹ ۱/۱۸۳ ۱۹
۲ itصربستان ۸ ۶ ۲ ۲۰ ۱۲ ۱/۰۴۴ ۱۷
۳ itفرانسه ۸ ۵ ۳ ۲۱ ۱۲ ۱/۱۱۱ ۱۸
۴ itآرژانتین ۸ ۳ ۵ ۱۴ ۱۹ ۰/۹۶۵ ۸
گروه I
رتبهتیمتعداد بازیتعداد بردتعداد باختست‌های بردهست‌های باختهنسبت پوئن‌هاامتیاز
۱ itبرزیل ۲ ۲ ۰ ۶ ۲ ۱/۱۰۳ ۵
۲ itآمریکا ۲ ۱ ۱ ۳ ۳ ۰/۹۲۳ ۳
۳ itروسیه ۲ ۰ ۲ ۲ ۶ ۰/۹۶۶ ۱
گروه J
رتبهتیمتعداد بازیتعداد بردتعداد باختست‌های بردهست‌های باختهنسبت پوئن‌هاامتیاز
۱ itلهستان ۲ ۱ ۱ ۵ ۳ ۱/۰۵۲ ۴
۲ itصربستان ۲ ۱ ۱ ۳ ۳ ۱/۱۱۱ ۳
۳ itایتالیا ۲ ۱ ۱ ۳ ۵ ۰/۸۶۲ ۲

برنامه و نتایج والیبال قهرمانی جهان

آخرین اخبار والیبال

  • آخرین مطالب
  • پربازدیدترین‌ها
  • همه اختصاصی ویدیو عکس