آخرین اخبار والیبال قهرمانی جهان

برنامه و نتایج والیبال قهرمانی جهان

جدول والیبال قهرمانی جهان 2018

  • E گروه
  • F گروه
  • G گروه
  • H گروه
رتبهتیمتعداد بازیتعداد بردامتیاز
۱ itایتالیا ۶ ۶ ۱۸
۲ itروسیه ۶ ۴ ۱۳
۳ itهلند ۶ ۴ ۱۱
۴ itفنلاند ۶ ۲ ۶
رتبهتیمتعداد بازیتعداد بردامتیاز
۱ itبرزیل ۶ ۵ ۱۴
۲ itاسلوونی ۶ ۴ ۱۲
۳ itبلژیک ۶ ۳ ۱۰
۴ itاسترالیا ۶ ۲ ۷
رتبهتیمتعداد بازیتعداد بردامتیاز
۱ itآمریکا ۶ ۶ ۱۶
۲ itبلغارستان ۶ ۴ ۱۲
۳ itایران ۶ ۴ ۱۱
۴ itکانادا ۶ ۳ ۹
رتبهتیمتعداد بازیتعداد بردامتیاز
۱ itلهستان ۶ ۵ ۱۶
۲ itصربستان ۶ ۵ ۱۴
۳ itفرانسه ۶ ۳ ۱۲
۴ itآرژانتین ۶ ۳ ۸

آخرین اخبار والیبال

  • آخرین مطالب
  • پربازدیدترین‌ها
  • همه اختصاصی ویدیو عکس