کشتی فرنگی

سه شنبه، ۰۶ تیر ۱۳۹۶

دایره‌طلایی۶۶/ درد مشترک علیرضا حیدری و چند کودک /مقایسه قاسم رضایی و یزدانی

یکشنبه, 04 تیر 1396 ساعت 13:51
اشک در چشمان پهلوان حلقه می‌زند... از روزهای سخت بدون پدر می‌گوید و مسیری دشوار . در برنامه دایره طلایی این هفته اشاره ای هم…