بانک اطلاعاتی

پنجشنبه، ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

بانک اطلاعات ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای بزودی رونمایی می‌شود

چهارشنبه, 30 فروردین 1396 ساعت 10:32
رئیس فدراسیون پهلوانی و زورخانه‌ای معتقد است مدیریت مطلوب در این ورزش مستلزم در اختیار داشتن دقیق و به هنگام اطلاعات است.