بازی‌های همبستگی اسلامی

یکشنبه، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

تمرین مشترک آزادکاران تیم ترکمنستان در تهران

شنبه, 02 اردیبهشت 1396 ساعت 11:51
تیم کشتی آزاد ترکمنستان صبح امروز با حضور در خانه کشتی تهران به تمرین با اردونشینان تیم ملی ایران پرداخت.

اولویت کشتی آزاد با مسابقات کشورهای اسلامی است

جمعه, 01 اردیبهشت 1396 ساعت 01:08
اعضای شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد در حالی ترکیب اعزامی به دو رویداد مهم پیش رو را تایید و نهایی کردند که اولویت…