سرویس ویدیوی المپیک 2016 ریو

شنبه، ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آخرین‌ها از سرویس ویدیوی المپیک 2016 ریو

ویژه در بخش

ارزش مدال المپیک برای یک کشور / تماشای این ویدیو برای همه مدیران اجباری است!

جویبار و اندیمشک و ایروان ندارد! مهم عشق کشتی است که مرز نمی شناسد و البته درود به مدیرانی که قدر زحمات ورزشکارانشان را می‌دانند.