اخبار بازی‌های کشورهای اسلامی 2017 باکو

یکشنبه، ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
جدول رده‌بندی مدال‌های بازی‌های کشورهای اسلامی 2017 باکو

جدول رده‌بندی مدال‌های بازی‌های کشورهای اسلامی 2017 باکو

رتبهکشور1411036931 Metal-gold-bluesilver-medal1411037036 Metal-bronze-redمجموع
۱ قزاقستان ۰ ۰ ۰ ۰
۲ ایران ۰ ۰ ۰ ۰
۳ اندونزی ۰ ۰ ۰ ۰
۴ bhبحرین ۰ ۰  ۰ ۰
۵ ساحل عاج ۰ ۰ ۰ ۰
۶ joاردن ۰ ۰ ۰ ۰
۷ tjتاجیکستان ۰ ۰ ۰ ۰
۸ مالزی ۰ ۰ ۰ ۰
۹ الجزایر ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ قطر ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱ مصر ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲ تونس ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳

مراکش

۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ aeامارت  ۰  ۰ ۰ ۰