اخبار بازی‌های کشورهای اسلامی 2017 باکو

شنبه، ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
جدول زمانی مسابقات اعضای تیم کاروان ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی 2017 باکو

جدول زمانی مسابقات اعضای تیم کاروان ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی 2017 باکو

 • ۲۲ اردیبهشت
 • ۲۳ اردیبهشت
 • ۲۴ اردیبهشت
 • ۲۵ اردیبهشت
 • ۲۶ اردیبهشت
 • ۲۷ اردیبهشت
 • ۲۸ اردیبهشت
 • ۲۹ اردیبهشت
 • ۳۰ اردیبهشت
 • ۳۱ اردیبهشت
 • ۱ خرداد
ردیف نام و نام خانوادگی رشته وزن یا ماده تاریخ و ساعت مسابقه نتیجه
۱ ایران - عربستان  والیبال

۱۰:۳۰ 

 
۲  بوکس مرحله یک‌شانزدهم نهایی وزن ۷۵ کیلوگرم

۱۲:۳۰ 

 
۳  افتتاحیه - - ۲۱:۳۰  
ردیف نام و نام خانوادگی رشته وزن یا ماده تاریخ و ساعت مسابقه نتیجه
۱

کاراته  کومیته بانوان و مردان مراحل حذفی، شانس مجدد، یک چهارم و نیمه نهایی  ۱۰:۳۰   
۲  -  کاراته شانس مجدد و فینال  ۱۸:۳۰ 

 

۳  -  شنا مرحله گروهی 100متر پروانه  و 50 و 200متر قورباغه  ۱۰:۳۰   
۴ شنا  نیمه نهایی  و فینال 50 و 200متر قورباغه  ۱۷:۳۰   
۵ - ژیمناستیک مقدماتی پارالل و دار حلقه ۹:۳۰  
۶ - جودو مراحل یک شانزدهم، یک هشتم و یک چهارم نهایی وزن 66-کیلوگرم ۱۰:۳۰  
۷ - جودو نیمه نهایی و فینال ۱۸:۳۰  
۸ - بوکس مراحل یک هشتم  49 ، 75  و 91 کیلوگرم

۱۲:۳۰

۱۸:۳۰

 
۹ ایران -آذربایجان واترپلو -

۱۶:۳۰

 
ردیف نام و نام خانوادگی رشته وزن یا ماده تاریخ و ساعت مسابقه نتیجه
۱  - تیراندازی مقدماتی  و فینال میکس تیم 10متر  و 25 متر سرعت مردان و 25 تپانچه زنان  ۹:۳۰   
۲ ژیمناستیک  مقدماتی خرک حلقه  ۹:۳۰   
۳  جودو مراحل یک شانزدهم تا یک چهارم نهایی وزن 81-کیلوگرم   ۱۰:۳۰  
۴ - جودو نیمه نهایی و فینال ۱۸:۳۰  
۵ - شنا 100 و 200 متر قورباغه ۱۰:۳۰  
۶ - کاراته کاتای  مردان و زنان از مقدماتی تا فینال، کومیته مردان و زنان

۱۰:۳۰

۱۸:۳۰

 
۷ - بوکس یک هشتم نهایی 91+کیلوگرم

۱۲:۳۰

۱۸:۳۰

 
۸ ایران -قطر والیبال -

۱۰:۳۰

 
۹ ایران -عربستان واترپلو -

۱۷

 
ردیف نام و نام خانوادگی رشته وزن یا ماده تاریخ و ساعت مسابقه نتیجه
1 - تیراندازی   مقدماتی و فینال 50متر تپانچه مردان، 25متر تپانچه استانداردمردان، مقدماتی و فینال 50 متر سه وضعیت زنان  ۹:۳۰  
2 - جودو  تیمی 

 ۱۰:۳۰

۱۵:۳۰

 
3 - شنا  50متر آزاد، 100متر قورباغه  ۱۰:۳۰   
4 - ژیمناستیک  فینال پارالل  و دار حلقه  ۱۲:۳۰   
5 - ژیمناستیک فینال خرک حلقه  ۱۸:۰۰  
  - بوکس یک چهارم نهایی 49 کیلوگرم، ۱۲:۳۰  
  - وزنه برداری دسته 69 کیلوگرم ۱۲:۳۰-۲۰:۳۰  
ردیف نام و نام خانوادگی رشته وزن یا ماده تاریخ و ساعت مسابقه نتیجه
۱  -  تیراندازی  50متر سه وضعیت مردان، 10متر تپانچه مردان  ۹:۳۰   
۲  تکواندو  -

۹:۳۰

۱۸:۳۰ 

 

۳

 - دو و میدانی  پرتاب دیسک، دوی 100متر زنان و مردان 

۱۰:۰۰

۱۷:۳۰

 
۴  -  شنا 100متر آزاد، 50متر کرال پشت، 

۱۰:۳۰

۱۷:۳۰

 
۵ ایران-مراکش والیبال -

۱۰:۳۰

 
۶ - وزنه برداری دست های 77 و 85 کیلوگرم

۱۲:۳۰-۱۸:۳۰

 
۷ - بوکس یک چهارم نهایی 91 و 91+کیلوگرم

۱۲:۳۰

۱۸:۳۰

 
۸ - تنیس دور اول انفرادی  و دوبل

۱۰:۳۰

 
۹ ایران- اندونزی واترپلو -

۱۷

 
ردیف نام و نام خانوادگی رشته وزن یا ماده تاریخ و ساعت مسابقه نتیجه
۱  -  تیراندازی میکس تیم 10متر تپانچه   ۹:۳۰  

۲

 - تکواندو 

۹:۳۰

۱۸:۳۰ 

 

۳

 دو و میدانی پرش ارتفاع زنان، دوی 100متر زنان،پرش طول مردان 

۱۰:۰۰

۱۷:۳۰ 

 

۴

تنیس روی میز انفرادی مردان و زنان 

۱۰:۳۰

۱۷:۰۰ 

 

۵

- کشتی فرنگی مقدماتی، شانس مجدد و یک چهارم نهایی 59 ،71 و 80 و 98کیلوگرم

۱۰:۳۰

 
۶ - کشتی فرنگی  نیمه نهایی و فینال ۱۸:۳۰  
۷ - شنا 50متر پروانه  و 4در10متر مختلط ، فینال 10متر آزاد

۱۰:۳۰

۱۷:۳۰

 
۸ - بوکس نیمه نهایی اوزان 49، 75،91 و 91+ کیلوگرم

۱۲:۳۰

۱۹:۳۰

 
۹ - وزنه برداری دسته های 94، 105 و 105+کیلوگرم

۱۲:۳۰-۱۸:۳۰

 
۱۰ ایران-ترکیه واترپلو اهدای مدال به تیم های برتر

۱۷:۰۰

۱۹:۴۵

 
ردیف نام و نام خانوادگی رشته وزن یا ماده تاریخ و ساعت مسابقه نتیجه

۱

 تکواندو  -

۱۹:۳۰

۱۸:۳۰ 

 

۲

 - دوومیدانی  پرتاب چکش مردان، پرش طول مردان،پرتاب نیزه زنان،فینال دوی 200متر مردان و زنان 

۱۰:۰۰

۱۷:۳۰ 

 

۳

کشتی فرنگی  مقدماتی، شانس مجدد و یک چهارم نهایی اوزان 130، 85، 66 و 75 کیلوگرم   ۱۰:۳۰  
۴ کشتی فرنگی   نیمه نهایی و فینال ۱۸:۳۰   
۵  شیرجه

 ۱۰:۳۰

۱۷:۳۰

 
۶ - تنیس دور دوم دوبل

۱۰:۳۰

 
۷ - تنیس روی میز یک چهارم نهایی انفرادی مردان و زنان

۱۰:۳۰

۱۶:۳۰

 
۸ ایران-الجزایر والیبال -

۱۷:۳۰

 
۹ - بوکس فینال

۱۶:۳۰

 
ردیف نام و نام خانوادگی رشته وزن یا ماده تاریخ و ساعت مسابقه نتیجه

۱

 دوومیدانی  پرش ارتفاع مردان

 ۱۰:۰۰

۱۷:۳۰

 
۲  - شیرجه 

 ۱۰:۳۰

۱۷:۳۰

 
۳ تنیس  نیمه نهایی دوبل و یک چهارم نهای انفرادی   ۱۰:۳۰  
۴ - کشتی آزاد مقدماتی، شانس مجدد، یک چهارم نهایی اوزان 57 ،65 ،74 و 97 کیلوگرم ۱۰:۳۰  
۵ - کشتی آزاد نیمه نهایی و فینال ۱۸:۳۰  
۶ - تنیس روی میز نیمه نهایی و فینال انفرادی مردان و زنان

۱۰:۳۰

۱۶:۳۰

 
ردیف نام و نام خانوادگی رشته وزن یا ماده تاریخ و ساعت مسابقه نتیجه
۱  شیرجه

 ۱۰:۳۰

۱۷:۳۰

 
۲ کشتی آزاد  مقدمانی، شانس مجدد، یک چهارم نهایی اوزان 86،70،61 و 125کیلوگرم  ۱۰:۳۰   
۳ کشتی آزاد نیمه نهایی و فینال  ۱۸:۳۰   
۴  -  تنیس نیمه نهایی دوبل و یک چهارم نهایی انفرادی  ۱۰:۳۰   
۵  - تنیس روی میز  دور اول تا یک چهارم نهایی تیمی 

۱۰:۳۰

۱۷:۰۰ 

 
۶ - ووشو یک هشتم نهایی اوزان 65،70 و 75

۹:۳۰

 
۷ - ووشو یک هشتم نهایی اوزان 52،56،60 ۱۹:۳۰  
۸ - زورخانه - ۱۹:۳۰  
۹ - والیبال نیمه نهایی ۱۷:۳۰  
۱۰ - کشتی آزاد مقدماتی، شانس مجدد، یک چهارم نهایی اوزان 61، 70، 86 و 125 کیلوگرم ۱۰:۳۰  
۱۱ - کشتی آزاد نیمه نهایی و فینال ۱۸:۳۰  
ردیف نام و نا خانوادگی رشته وزن یا ماده تاریخ و ساعت مسابقه نتیجه
۱  - شیرجه 

 ۱۰:۳۰

۱۷:۳۰

 
 ۲

 تنیس فینال دوبل و نیمه نهایی انفرادی  ۱۰:۳۰  
۳  - تنیس روی میز  نیمه نهایی تیمی مردان و زنان  ۱۰:۳۰  
۴ تنیس روی میز  فینال تیمی زنان  ۱۷:۰۰   
۵ زورخانه 

 ۱۰:۳۰

۱۸:۰۰

 
۶ - والیبال فینال

۱۷:۳۰

 
۷ - ووشو نیمه نهایی اوزان 52،56،60،6570 و 75 کیلوگرم

۱۹:۳۰

 
ردیف نام و نام خانوادگی رشته وزن یا ماده تاریخ و ساعت مسابقه نتیجه
 1 - تنیس   فینال انفرادی  ۱۰:۳۰  
2  تنیس روی میز فینال تیمی مردان  ۱۰:۳۰   
 3  - ووشو  فینال تمامی اوزان  ۱۱:۳۰   
  اختتامیه - - ۲۰:۳۰