جدول کوپا آمریکا ۲۰۱۶

جمعه، ۳۰ تیر ۱۳۹۶
دور اول گروهی دور دوم گروهی دور سوم گروهی *