جدول جام کنفدراسیون‌ها 2017 روسیه

یکشنبه، ۰۴ تیر ۱۳۹۶
دور اول گروهی دور دوم گروهی دور سوم گروهی *