جدول مقدماتی جام ملت‌های اروپا

جمعه، ۳۰ تیر ۱۳۹۶
هفته 01 هفته 02 هفته 03 هفته 04 هفته 05 هفته 06 هفته 07 هفته 08 هفته 09 هفته 10 *