جدول لیگ قهرمانان اروپا

شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵
فصل
مرحله 1/8 دور اول - رفت دور دوم - رفت دور سوم - رفت دور اول - برگشت دور دوم - برگشت دور سوم - برگشت *