جدول قهرمانی زیر 21 سال اروپا 2017

جمعه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۶
دور اول مرحله گروهی دور دوم مرحله گروهی دور سوم مرحله گروهی نیمه نهایی *