جدول مقدماتی قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2018

جمعه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۶
دور اول دور دوم دور سوم *