گروه A جام‌ ملت‎های آسیا 2015

آخرین اخبار گروه A جام ملت‌های آسیا 2015 استرالیا

این گروه متشکل از چهار تیم استرالیا، کره جنوبی، کویت و عمان است. استرالیا به عنوان میزبان مسابقات، کره جنوبی به عنوان تیم سوم دوره‎ی گذشته‎ی جام ملت‎های آسیا، کویت به عنوان تیم دوم گروه B دور مقدماتی و عمان به عنوان تیم نخست گروه A دور مقدماتی در این دوره از مسابقات حضور دارند.

جدول جام ملت‎های آسیا گروه A

برنامه و نتایج گروه A جام ملت‎های آسیا