جدول لیگ برتر افغانستان

دوشنبه، ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
فصل
دور اول گروهی دور دوم گروهی دور سوم گروهی *