جدول لیگ برتر افغانستان

پنجشنبه، ۰۵ اسفند ۱۳۹۵
فصل
دور اول گروهی دور دوم گروهی دور سوم گروهی *