جدول لیگ برتر افغانستان

پنجشنبه، ۰۳ فروردین ۱۳۹۶
فصل
دور اول گروهی دور دوم گروهی دور سوم گروهی *