جدول لیگ برتر افغانستان

یکشنبه، ۰۴ تیر ۱۳۹۶
فصل
دور اول گروهی دور دوم گروهی دور سوم گروهی *