جدول لیگ برتر افغانستان

شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵
فصل
دور اول گروهی دور دوم گروهی دور سوم گروهی *