جدول لیگ برتر افغانستان

شنبه، ۳۱ تیر ۱۳۹۶
فصل
دور اول گروهی دور دوم گروهی دور سوم گروهی *