جدول لیگ برتر افغانستان

سه شنبه، ۳۱ مرداد ۱۳۹۶
فصل
دور اول گروهی دور دوم گروهی دور سوم گروهی *