جدول لیگ برتر افغانستان

پنجشنبه، ۰۴ خرداد ۱۳۹۶
فصل
دور اول گروهی دور دوم گروهی دور سوم گروهی *