فدراسیون سوارکاری ایران

چهارشنبه، ۲۹ شهریور ۱۳۹۶
فدراسیون سوارکاری

آخرین اخبار فدراسیون سوارکاری ایران

سوارکاری از ورزش‌هایی است که در چند دههٔ اخیر مورد توجه خاصی قرار گرفته‌است، با این وجود سابقه‌ای طولانی داشته‌است و می‌توان آن را از کهن‌ترین ورزش‌ها به‌شمار آورد. این ورزش امروزه نه تنها به عنوان یک رقابت سالم و مفید، بلکه به عنوان سرگرمی و به منظور گذراندن اوقات فراغت مورد توجه قرار گرفته‌است، و با این که نسبت به بسیاری از ورزش‌ها پرهزینه به نظر می‌رسد، هر ساله تعداد بیشتری طرفدار به سوی خود جلب می‌کند.

 رئیس فدراسیون: مسعود خلیلی.                     آدرس وبسایت: http://feiri.ir