بدنسازی و پرورش اندام

شنبه، ۰۳ تیر ۱۳۹۶
وحید اکبرزاده: تمام ورزشکاران باید در مسابقات انتخابی تیم ملی شرکت کنند وحید اکبرزاده: تمام ورزشکاران باید در مسابقات انتخابی تیم ملی شرکت کنند
مربی تیم ملی بدنسازی و پروش اندام بیان گفت: تمام ورزشکاران باید از فیلتر انتخابی تیم ملی بدنسازی و پرورش اندام رد شوند و هیچ تبعیضی بین آن ها وجود ندارد.

آخرین اخبار بدنسازی و پرورش اندام