جدول جام جهانی فوتبال ساحلی

یکشنبه، ۰۱ اسفند ۱۳۹۵
دور اول مرحله گروهی دور دوم مرحله گروهی دور سوم مرحله گروهی *