جدول فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا

شنبه، ۰۶ خرداد ۱۳۹۶
روز اول گروهی روز دوم گروهی روز سوم گروهی روز چهارم گروهی روز پنجم گروهی *