جدول مدال‌های عشق آباد ۲۰۱۷

رتبهکشور1411036931 Metal-gold-bluesilver-medal1411037036 Metal-bronze-redمجموع
۱ itترکمنستان ۸۹ ۷۰ ۸۶ ۲۴۵
۲ itچین ۴۲ ۳۲ ۲۳ ۹۷
۳ ایران ۳۶ ۲۳ ۵۹ ۱۱۸
۴ itقزاقستان ۲۸ ۲۸ ۴۰ ۹۶
۵ ازبکستان ۲۴ ۳۳ ۷۴ ۱۳۱
۶ تایلند ۲۱ ۲۰ ۲۹ ۷۰
۷ itکره جنوبی ۱۵ ۱۱ ۱۵ ۴۱
۸ itقرقیزستان ۱۳ ۲۰ ۳۷ ۷۰
۹ jpویتنام ۱۳ ۸ ۱۹ ۴۰
۱۰ itهنگ کنگ ۱۰ ۱۱ ۱۴ ۳۵

آخرین اخبار بازی‌های داخل سالن آسیا

  • آخرین مطالب
  • پربازدیدترین‌ها
  • همه اختصاصی ویدیو عکس