رژه‎ی کاروان ایران در افتتاحیه بازی‎های آسیایی اینچئون
رژه‎ی کاروان ایران در افتتاحیه بازی‎های آسیایی اینچئون
 • چهارشنبه، 26 شهریور 1393 - 12:01

جدول برنامه‎ی بازی‌های آسیایی 2014 اینچئون

جدول برنامه‎ی بازی‎های ورزشکاران کشورمان در مسابقات آسیایی 2014 اینچئون به شرح زیر می‎باشد. توجه داشته باشید که ساعت‎ها به وقت کره‎ی جنوبی می‎باشد. برنامه‎ی بازی‎ها با گذشت زمان، به‎روز خواهد شد.


روز اول مسابقات - شنبه 93/06/29

ردیف نام و نام خانوادگی رشته وزن یا ماده ساعت مسابقه نتیجه
1 محسن محمد سیفی  ووشو 65 کیلوگرم - ساندا  19:20-19:30  صعود به دور بعد
2 اکبر محمدزاده  ووشو  56 کیلوگرم - ساندا 20:30-21:30  حذف
3 شهربانو منصوریان  ووشو  60 کیلوگرم - ساندا  19:30-20:30  صعود به دور بعد
4 الهه منصوریان  ووشو  52 کیلوگرم - ساندا  21:30-22:20  صعود به دور بعد
5 احسان پیغمبری  ووشو  چانگ ‎چوان 09:00-10:30  کسب عنوان ششمی
6 مجید عسگری  وزنه برداری  56 کیلوگرم 

14:00-15:30

19:00-21:00 

کسب عنوان ششمی

7 احسان بهرامیان  جودو  منهای 60 کیلوگرم 

14:00-15:30

19:00-21:00 

حذف

8 علی یعقوبیان  شمشیربازی  اپه انفرادی 

09:00-16:00

18:00-20:30 

حذف

9 محمد رضایی  شمشیربازی  اپه انفرادی 

09:00-16:00

18:00-20:30 

حذف

10 ابراهیم برخورداری  تیراندازی  تپانچه 50 متر 

09:30-11:00

12:15-12:45 

کسب عنوان نوزدهمی

11 ابراهیم رحیمی  تیراندازی  تپانچه 50 متر 

09:30-11:00

12:15-12:45 

کسب عنوان سی و ششمی

12 محمد احمدی  تیراندازی  تپانچه 50 متر 

09:30-11:00

12:15-12:45 

کسب عنوان سی و دومی

13 الهام هریجانی  تیراندازی  تپانچه بادی 10 متر 

08:00-08:50

10:00-10:30 
کسب عنوان بیست و نهمی
14 سارا میرابی قشونی  تیراندازی  تپانچه بادی 10 متر 

08:00-08:50

10:00-10:30 
کسب عنوان هجدهمی
15 سارینا قرابت تبت  تیراندازی  تپانچه بادی 10 متر 

08:00-08:50

10:00-10:30 
کسب عنوان سی و پنجمی
16 سید بابک یگانه  تیراندازی  اهداف پروازی  09:30  کسب عنوان نوزدهمی
17 بهنام آرین  دوچرخه سواری  تعقیبی تیمی  16:00-20:00  کسب عنوان سی و یکمی
18 حمید بیک خورمیزی  دوچرخه سواری  تعقیبی تیمی  16:00-20:00  کسب عنوان بیست و نهمی
19 محمد دانشور خرم  دوچرخه سواری  اسپرینت تیمی  16:15-19:24  کسب عنوان هفتمی
20 حسین ناطقی  دوچرخه سواری  تعقیبی تیمی  16:00-20:00   کسب عنوان ششمی
21 فرزین عرب  دوچرخه سواری  اسپرینت تیمی  16:15-19:24  
22 علی خادمی  دوچرخه سواری  تعقیبی تیمی  16:00-20:00  

23

محمود پراش  دوچرخه سواری  اسپرینت تیمی  16:15-19:24  


روز دوم مسابقات - یکشنبه 93/06/30

ردیف نام و نام خانوادگی رشته وزن یا ماده ساعت مسابقه نتیجه
1 حمیدرضا لادور ووشو 75 کیلوگرم - ساندا 19:40-20:20 صعود به دور بعد
2 سجاد عباسی ووشو 70 کیلوگرم - ساندا  19:00-19:40 صعود به دور بعد
3 محسن محمد سیفی ووشو 65 کیلوگرم - ساندا  21:30-22:40 صعود به دور بعد
4 سعید ملائی جودو  73 کیلوگرم - انفرادی

14:00-18:00

19:20-19:38

حذف

5 امیر قاسمی‎نژاد جودو  81 کیلوگرم - انفرادی

14:00-18:00

20:32-20:50

حذف

6 مجتبی عابدینی شمشیربازی  سایر انفرادی

09:00-16:00

18:00-20:30

حذف

7 سید علی پاکدامن شمشیربازی  سایر انفرادی

09:00-16:00

18:00-20:30

حذف

8 ابراهیم برخورداری تیراندازی  تپانچه بادی 10 متر

09:00-16:00

18:00-20:30

کسب عنوان سی و یکمی

9 ابراهیم رحیمی تیراندازی  تپانچه بادی 10 متر

09:00-10:15

11:30-12:00

کسب عنوان سی و سومی

10 محمد احمدی تیراندازی  تپانچه بادی 10 متر

09:00-10:15

11:30-12:00

کسب عنوان سی و دومی

11 سید بابک یگانه تیراندازی  اهداف پروازی

09:00-10:15

11:30-12:00

کسب عنوان بیست و پنجمی

12 بهنام آرین دوچرخه سواری  تعقیبی تیمی 16:00-18:48  
13 حمید بیک خورمیزی دوچرخه سواری  تعقیبی تیمی 16:00-18:48  
14 حسین ناطقی دوچرخه سواری  تعقیبی تیمی 16:00-18:48  
15 علی خادمی دوچرخه سواری تعقیبی تیمی 16:00-18:48  
16 جمال چاوشی‎فر  شنا 100 متر کرال پشت

09:00-12:00

19:25

حذف

17 سعیدرضا کیخا ژیمناستیک هنری 10:00-19:00 کسب عنوان بیست و یکم
18 هادی خناری‎نژاد  ژیمناستیک هنری 10:00-19:00 کسب عنوان بیستم
19 محمد رمضان‎پور  ژیمناستیک هنری 10:00-19:00 کسب عنوان هجدهم
20 محمدرضا حمیدی  ژیمناستیک هنری 10:00-19:00 کسب عنوان بیست و ششمی
21 ایمان خاموشی  ژیمناستیک هنری 10:00-19:00 کسب عنوان بیست و هشتمی

روز سوم مسابقات - دوشنبه 93/06/31 

ردیف نام و نام خانوادگی رشتـه وزن یا ماده               ساعت مسابقه نتیجه
1 حمیدرضا لادور ووشو  75 کیلوگرم - ساندا  23:00-23:40  صعود به دور نیمه نهایی
2 سجاد عباسی ووشو  70 کیلوگرم - ساندا   22:20-23:00  صعود به دور نیمه نهایی
3 محسن محمد سیفی ووشو  65 کیلوگرم - ساندا  21:40-22:20  صعود به دور نیمه نهایی
5 شهربانو منوریان ووشو  ساندا  19:00-19:40  حذف
6 الهه منصوریان ووشو  ساندا  19:40-20:20  صعود به دور نیمه نهایی
7 فرشاد عربی ووشو  نان‎چوان 

09:00-10:30

14:00-14:30 

کسب عنوان چهارمی

8 حمیده برخور ووشو  تای‎چی‎چوان  14:00-16:00  کسب عنوان دهمی
9 جابر بهروزی وزنه برداری  69 کیلوگرم 

14:00-15:30

19:00-22:00 

حذف

10 جواد محجوب جودو  100 کیلوگرم - انفرادی 

14:00-17:00

19:57-20:15 

کسب عنوان چهارمی
11 محمد جمالی جودو  90 کیلوگرم - انفرادی 

14:00-17:00

19:00-19:18 

 کسب عنوان چهارمی
12 الهام هریجانی تیراندازی  تپانچه 25 متر 

09:00-13:00

14:30-15:30 

کسب عنوان چهاردهمی
13 سارینا قرابت تبت تیراندازی  تپانچه 25 متر  

09:00-13:00

14:30-15:30 

کسب عنوان سی و ششمی
14 مریم سلطانی  تیراندازی  تپانچه 25 متر  

09:00-13:00

14:30-15:30

 کسب عنوان شانزدهمی
15 نرجس امام قلی‎نژاد  تیراندازی  تفنگ بادی 10 متر 

09:00-09:50

11:50-12:00 

کسب مدال نقره
16 نجمه خدمتی  تیراندازی  تفنگ بادی 10 متر 

9:00-9:50

11:50-12:00 

کسب مدال طلا
17 الهه احمدی  تیراندازی  تفنگ بادی 10 متر 

09:00-09:50

11:50-12:00 

 کسب عنوان نوزدهمی
18 محمد رجبلو  دوچرخه سواری  اومنیوم 

10:35-11:10

16:35-18:25 

 
19 محمود پراش  دوچرخه سواری  اسپرینت 

10:00-11:30

16:00-17:21 

 
20 حسنعلی ورپشتی  دوچرخه سواری  اسپرینت 

10:00-11:30

16:00-20:00 

 
21 جمال چاوشی‎فر  شنا 50 متر کرال پشت

09:00-12:00

19:06-19:09

حذف
22 احمدرضا جلالی  شنا 200 متر مختلط 

09:00-11:30

19:40-20:22 

 حذف
23 مهدی انصاری  شنا  200 متر مختلط 

09:00-12:00

19:40-19:44 

 حذف

روز چهارم مسابقات - سه‎شنبه 93/07/01

ردیف نام و نام خانوادگی رشته وزن یا ماده ساعت مسابقه نتیجه
1 حمیدرضا لادور ووشو 75 کیلوگرم - ساندا 21:00-21:20 صعود به دور نهایی
2 سجاد عباسی  ووشو  70 کیلوگرم - ساندا 20:40-21:00 کسب مدال برنز
3 محسن محمد سیفی  ووشو  65 کیلوگرم - ساندا  19:40-20:00 صعود به دور نهایی
4 الهه منصوریان  ووشو  52 کیلوگرم - ساندا 19:20-19:40 صعود به دور نهایی
5 هانیه رجبی  ووشو چانگ چوان 11:10-11:50 کسب عنوان هفتمی
6 احسان بهرامیان  جودو منهای 66 کیلوگرم - تیمی

14:00-18:00

20:00-22:00 

حذف

7 سعید ملائی  جودو منهای 72 کیلوگرم - تیمی

14:00-18:00

20:00-22:00 

حذف

8 طاهر عاشوری  شمشیر بازی  اپه تیمی

10:00-17:00

18:00-20:00 

حذف

9 سید صادق عابدی  شمشیر بازی  اپه تیمی

10:00-17:00

18:00-20:00 
 
10 محمد جعفری پویا تیراندازی  تفنگ بادی 10 متر

09:00-10:15

11:45-12:15

کسب عنوان نوزدهمی
11 پوریا نوروزیان تیراندازی تفنگ بادی 10 متر

09:00-10:15

11:45-12:15 

کسب عنوان هفتمی

12 حسن باقری کلهری  تیراندازی  تفنگ بادی 10 متر

09:00-10:15

11:45-12:15 

کسب عنوان هجدهمی

13 بهاره جهاندار  تیراندازی  اهداف پروازی 09:30-14:30 کسب عنوان بیست و هشتمی
14 شیوا فرح‎پور  تیراندازی  اهداف پروازی 09:30-14:30 کسب عنوان سیزدهمی
15 مرضیه پروش‎نیا  تیراندازی  اهداف پروازی 09:30-14:30 کسب عنوان دهمی
16 محمد رجبلو دوچرخه سواری اومنیوم

10:20-11:38

16:48-18:38

 
17 محمود پراش دوچرخه سواری اسپرینت 16:00-17:38  
18 حسنعلی ورپشتی  دوچرخه سواری اسپرینت  16:00-17:38  
19 احمدرضا جلالی  شنا  50 متر آزاد 19:06-19:09 حذف
20 مهدی انصاری شنا 200 متر قورباغه

09:00-12:00

19:43-19:47

حذف

21 آرشام میرزایی  شنا  50 متر آزاد

09:00-12:00

19:06-19:09

حذف

22 آریا نسیمی شاد  شنا  200 متر فورباغه

09:00-12:00

19:43-19:47

حذف

23 سعیدرضا کیخا  ژیمناستیک  هنری 14:30-16:45 انصراف
24 هادی خناری‎نژاد ژیمناستیک هنری 14:30-16:45  
 25 محمد رمضانپور  ژیمناستیک  هنری 14:30-16:45 کسب عنوان شانزدهمی
26 محمدرضا حمیدی  ژیمناستیک  هنری 14:30-16:45  
27 ایمان خاموشی  ژیمناستیک  هنری 14:30-16:45  
28 مجید قیدی تیر و کمان  کامپوند 10:00-12:00 کسب عنوان پانزدهمی
29 امیر کاظم‎پور  تیر و کمان کامپوند  10:00-12:00 کسب رتبه سومی
30 مجید کیان‎زاده  تیر و کمان  کامپوند 10:00-12:00 کسب عنوان هجدهمی
31 اسماعیل عبادی  تیر و کمان  کامپوند 10:00-12:00 کسب رتبه اول
32 شبنم سرلک  تیر و کمان  کامپوند 14:30-16:20 کسب عنوان سیزدهمی
33 مینو عابدی  تیر و کمان  کامپوند  14:30-16:20 کسب عنوان سی و یکمی
34 سکینه قاسم‎پور  تیر و کمان  کامپوند 14:30-16:20 کسب عنوان هفتمی
35 مریم رنجبر  تیر و کمان  کامپوند 14:30-16:20 کسب عنوان نوزدهمی

روز پنجم مسابقات - چهارشنبه 93/07/02

ردیف نام و نام خانوادگی رشته وزن یا ماده ساعت مسابقه نتیجه
1 حمیدرضا لادور ووشو 75 کیلوگرم - ساندا 17:30-17:40 کسب مدال نقره
2 محسن محمد سیفی  ووشو  65 کیلوگرم - ساندا 17:10-17:20 کسب مدال طلا
3 الهه منصوریان  ووشو  52 کیلوگرم - ساندا 15:10-15:20 کسب مدال نقره
4 کیانوش رستمی  وزنه برداری  85 کیلوگرم

14:00-15:30

19:00-21:00

کسب مدال نقره

5 رسول تقیان وزنه برداری  85 کیلوگرم

14:00-15:30

19:00-21:00

کسب عنوان چهارمی

6 مجتبی عابدینی

 

 

شمشیربازی

 

 

سابر تیمی

 

 

10:00-15:00

19:00-20:00

 

 

 

کسب مدال نقره

7 سید علی پاکدامن
8 محمد رهبری
9 فرزاد باهر
10 الهه احمدی  تیراندازی 50 متر تفنگ درازکش 09:00-9:50 کسب عنوان سی و چهارمی
11 دینا فرزادخواه تیراندازی 50 متر تفنگ درازکش  09:00-9:50  کسب عنوان سی و یکمی
12 مه‎لقا جام بزرگ  تیراندازی 50 متر تفنگ درازکش  09:00-9:50  کسب عنوان چهارمی
13 محمود پراش  دوچرخه سواری اسپرینت 16:20-18:50  
14 حسنعلی ورپشتی دوچرخه سواری  اسپرینت 16:20-18:50  
15 جمال چاوشی‎فر  شنا  4 در 100 متر امدادی

09:00-12:00

20:32-20:38

حذف

16 احمدرضا جلالی شنا 400 متر مختلط انفرادی

09:00-12:00

19:57-20:03

حذف

17 احمدرضا جلالی شنا 4 در 100 متر امدادی

09:00-12:00

20:32-20:38

حذف

18 مهدی انصاری  شنا  4 در 100 متر امدادی

09:00-12:00

20:32-20:38

حذف

19 مهدی انصاری شنا 4 در 100 متر امدادی

09:00-12:00

19:13-19:20

حذف

20 آرشام میرزایی  شنا  100 متر پروانه

09:00-12:00

20:32-20:38

حذف

21 آریا نسیمی شاد  شنا 100 متر غورباقه

09:00-12:00

19:22-19:26

حذف

22 سعیدرضا کیخا  ژیمناستیک  هنری  19:00-22:50 کسب عنوان هشتمی
23 هادی خناری‎نژاد ژیمناستیک هنری  19:00-22:50 کسب عنوان هشتمی
24 محمد رمضان‎پور  ژیمناستیک هنری  19:00-22:50  
25 محمدرضا حمیدی  ژیمناستیک هنری  19:00-22:50  
26 ایمان خاموشی  ژیمناستیک هنری  19:00-22:50  
27 فروتن گل‎آرا  بوکس 60 کیلوگرم 19:00-21:30 حذف
28 امیر قاسمی‎پور  بوکس 69 کیلوگرم 14:00-17:00  
29 علی مظاهری  بوکس  90 کیلوگرم 14:00-17:00  
30 ثریا آقایی  بدمینتون  انفرادی 09:00-22:00 صعود به دور بعد

روز ششم مسابقات - پنجشنبه 93/07/03

ردیف نام و نام خانوادگی رشته وزن یا ماده ساعت مسابقه نتیجه
1 مهدی جعفری پویا تیراندازی 50 متر تفنگ درازکش

09:00-09:50

11:30-12:00

کسب عنوان هفدهمی

2 حسن باقری کلهری تیراندازی  50 متر تفنگ درازکش 

09:00-09:50

11:30-12:00 

کسب عنوان بیست و هشتمی

3 ساسان شهسواری تیراندازی  50 متر تفنگ درازکش 

09:00-09:50

11:30-12:00 

کسب عنوان بیست و پنجمی

4 سیاوش خوشنویس تیراندازی  تراپ دوبل

10:50

14:00-15:00

کسب عنوان بیست و چهارمی

5 امیر چاوشی تیراندازی  تراپ دوبل 

10:50

14:00-15:00 

کسب عنوان چهاردهمی

6 محمود پراش دوچرخه سواری کایرین

10:00-11:00

16:00-18:00

کسب عنوان دهمی

7 محمد دانشور دوچرخه سواری کایرین

10:00-11:00

16:00-18:00

کسب مدال طلا
8 احمدرضا جلالی  شنا  100 متر آزاد

09:00-12:00

19:24-19:27

کسب عنوان نوزدهمی
9 مهدی انصاری  شنا  50 متر پروانه

09:00-12:00

19:00-19:30

کسب عنوان شانزدهمی
10 آرشام میرزایی  شنا  100 متر آزاد

09:00-12:00

19:24-19:27

 کسب عنوان بیست و چهارمی
11 سعیدرضا کیخا  ژیمناستیک  هنری 19:00-22:50  
12 محسن شادی روئینگ تک نفره 16:45 کسب مدال طلا
13 سولماز عباسی روئینگ تک نفره 16:45 کسب مدال برنز
14 هادی خناری نژاد ژیمناستیک  هنری  19:00-22:50   
15 محمد رمضان‎پور ژیمناستیک  هنری  19:00-22:50   
16 محمدرضا حمیدی ژیمناستیک  هنری  19:00-22:50   
17 ایمان خاموشی ژیمناستیک  هنری  19:00-22:50   
18 مجید قیدی تیر و کمان کامپوند

09:30-12:10

14:00-17:42

 
19 امیر کاظم‎‎پور تیر و کمان  کامپوند 

09:30-12:10

14:00-17:42 
حذف
20 مجید کیان‎زاده تیر و کمان  کامپوند 

09:30-12:10

14:00-17:42 
 
21 اسماعیل عبادی تیر و کمان  کامپوند 

09:30-12:10

14:00-17:42 
صعود
22 شبنم سرلک تیر و کمان  کامپوند 

09:30-12:10

14:00-17:42 
حذف
23 مینو عابدی تیر و کمان  کامپوند 

09:30-12:10

14:00-17:42 
 
24 سکینه قاسم‎پور تیر و کمان  کامپوندکامپوند 

09:30-12:10

14:00-17:42 
 
25 مریم رنجبر تیر و کمان  کامپوند 

09:30-12:10

14:00-17:42 
 
26 ثریا آقایی بدمینتون انفرادی 09:00-21:00 حذف
27 سروش اسکندری  بدمینتون انفرادی   09:00-21:00  حذف

{tab روز هفتم}

روز هفتم مسابقات - جمعه 93/07/04

رشته نام و نام خانوادگی رشته وزن یا ماده ساعت مسابقه نتیجه
1 نواب نصیر شلال وزنه برداری 105 کیلوگرم 13:00-15:30 حذف
2 محمدرضا براری وزنه برداری 105 کیلوگرم 13:00-15:30  
3 بهداد سلیمی وزنه برداری 105+ کیلوگرم

11:00-12:30

19:00-21:00

کسب مدال طلا

4 بهادر مولایی وزنه برداری 105+ کیلوگرم

11:00-12:30

19:00-21:00 
انصراف
5 الهه احمدی تیراندازی 50 متر تفنگ 3 حالته

9:00-10:45

12:15-13:15

کسب عنوان بیست و نهمی

6 دینا فرزادخواه تیراندازی 50 متر تفنگ 3 وضعیت

9:00-10:45

12:15-13:15 

کسب عنوان بیست و دومی

7 مه‎لقا جام بزرگ تیراندازی 50 متر تفنگ 3 وضعیت

9:00-10:45

12:15-13:15 

کسب عنوان نهمی

8 جمال چاوشی‎فر‎ شنا 4 در 100 متر امدادی

09:00-12:00

20:30-20:36

 
9 احمدرضا جلالی شنا 4 در 100 متر امدادی

09:00-12:00

20:30-20:36 
 
10 مهدی انصاری شنا 4 در 100 متر امدادی

09:00-12:00

20:30-20:36 

انصراف

11 مهدی انصاری شنا 50 متر قورباغه

09:00-12:00

19:06-19:09

 
12 آرشام میرزایی شنا 4 در 100 متر امدادی

09:00-12:00

20:30-20:36 
 
13 آریا نسیمی شاد شنا 50 متر قورباغه

09:00-12:00

19:06-19:09 
 
14 آریا نسیمی شاد شنا 4 در 100 متر امدادی

09:00-12:00

20:30-20:36 
 
15 احسان روزبهانی بوکس 81 کیلوگرم 14:00-17:30 صعود
16 جاسم دلاوری بوکس 91 کیلوگرم 19:00-22:00 صعود

روز هشتم مسابقات - شنبه 93/07/05

ردیف نام و نام خانوادگی رشته وزن یا ماده ساعت مسابقه نتیجه
1 مهدی جعفری پویا تیراندازی 50 متر تفنگ 3 وضعیت

9:00-11:45

13:15

کسب عنوان بیست و چهارمی

2 حسین باقری کلهر تیراندازی 50 متر تفنگ 3 وضعیت

9:00-11:45

13:15 
کسب عنوان سی و دومی
3 حسین عسگری دوچرخه سواری تایم تریل جاده 14:00-15:30 کسب مدال برنز
4 مجید قیدی

 

 

تیر و کمان

 

 

کامپوند

 

10:00-11:56

14:30-17:00   

 

کسب مدال برنز

5 امیر کاظم‎پور
6 مجید کیان‎زاده
7 اسماعیل عبادی تیر و کمان کامپوند

10:00-11:56

14:30-17:00 
 کسب مدال طلا
8 شبنم سرلک

 

 

تیر و کمان

 

 

کامپوند

 

 

10:00-11:56

14:30-17:00  

 

 

کسب مقام چهارم

9 مینو عابدی
10 سکینه قاسم‎پور
11 مریم رنجبر
12 امین قاسمی‎پور بوکس 69 کیلوگرم 19:00-23:00  صعود
13 مصطفی حسین خانی کشتی آزاد 70 کیلوگرم

13:00-17:00

19:00-21:00

 حذف
14 حسن رحیمی کشتی آزاد 57 کیلوگرم

13:00-17:00

19:00-21:00 
حذف
15 مریم طوسی دو و میدانی 100 متر 16:00 صعود
16 رضا قاسمی دو و میدانی 100 متر 19:00 صعود
17 حسن نفتیان دو و میدانی 100 متر 19:00  صعود
18 لیلا رجبی دو و میدانی پرتاب وزنه 20:45 کسب مدال نقره
19 رضا مقدم دو و میدانی پرتاب چکش 18:45-20:15 حذف
20 کاوه موسوی دو و میدانی پرتاب چکش 18:45-21:15  حذف

{tab روز نهم}

روز نهم مسابقات - یکشنبه 93/07/06

ردیف نام و نام خانوادگی رشته وزن یا ماده ساعت مسابقه نتیجه
1 آروین معظمی دوچرخه سواری استقامت جاده 10:00-15:30 کسب مدال نقره
2 مهدی سهرابی دوچرخه سواری استقامت جاده 10:00-15:30 کسب عنوان هجدهمی
3 رضا یزدانی کشتی آزاد 97 کیلوگرم

13:00-17:00

19:00-21:00

کسب مدال طلا
4 مریم طوسی دو و میدانی 100 متر 19:00  کسب عنوان هفتمی
5 رضا قاسمی دو و میدانی 100 متر 19:15 کسب عنوان پنجمی
6 حسن تفتیان دو و میدانی 100 متر 19:15 حذف
7 سجاد مرادی دو و میدانی 1500 متر 10:30  
8 محمد ارزنده دو و میدانی پرش طول 10:05  
9 سپیده توکلی دو و میدانی هفتگانه

10:00-10:40

18:35

 کسب مقام دوم

{tab روز دهم}

روز دهم مسابقات - دوشنبه 93/07/07

ردیف نام و نام خانوادگی رشته وزن یا ماده ساعت مسابقه نتیجه
1 امین قاسمی‎پور بوکس 69 کیلوگرم 19:00-22:00 حذف
2 سجاد مهرابی بوکس 75 کیلوگرم 14:00-17:00 صعود
3 احسان روزبهانی بوکس 81 کیلوگرم 19:00-22:00 صعود
4 نوشاد عالمیان تنیس روی میز انفرادی - دوبل 10:00-16:00  
5 افشین نوروزی تنیس روی میز انفرادی - دوبل 10:00-16:00  
6 ندا شهسواری تنیس روی میز انفرادی 10:00-16:00  
7 پرویز هادی باسمنج کشتی آزاد 125 کیلوگرم

13:00-17:00

19:00-21:00

کسب مدال طلا

8 مسعود اسماعیل‎پور کشتی آزاد 61 کیلوگرم

13:00-17:00

19:00-21:00

کسب مدال طلا

9 عزت‎الله اکبری کشتی آزاد 74 کیلوگرم

13:00-17:00

19:00-21:00

کسب مدال نقره

10 میثم مصطفی جوکار کشتی آزاد 86 کیلوگرم

13:00-17:00

19:00-21:00

کسب مدال طلا

11 رضا قاسمی دو و میدانی 4 در 400 متر امدادی 19:40-21:25  
12 سجاد هاشمی دو و میدانی 4 در 400 متر امدادی 19:40-21:25  
13 مهدی زمانی دو و میدانی 4 در 400 متر امدادی 19:40-21:25  
14 سجاد مرادی دو و میدانی 1500 متر 19:15  
15 مهدی رحیمی دو و میدانی 4 در 400 متر امدادی 21:25  
16 احسان طهماسبی دو و میدانی 4 در 400 متر امدادی 21:25  
17 سینا روحانی دو و میدانی 4 در 400 متر امدادی 21:25  
18 سپیده توکلی دو و میدانی هفتگانه

10:00-11:40

18:35-20:00

کسب عنوان ششم

19 کیوان قنبرزاده دو و میدانی پرش ارتفاع 18:30-20:55 حذف
20 محمدرضا وظیفه دوست دو و میدانی پرش ارتفاع 18:30-20:55 حذف

{tab روز یازدهم}

روز یازدهم مسابقات - سه‎شنبه 93/07/08

ردیف نام و نام خانوادگی رشته وزن یا ماده ساعت مسابقه نتیجه
1 فراز شکری دوچرخه سواری کراس کانتری 10:00-12:00 کسب عنوان نهمی
2 پرویز مردانی دوچرخه سواری کراس کانتری 10:00-12:00 کسب عنوان دهمی
3 جاسم دلاوری بوکس 91 کیلوگرم 14:00-17:00  
4 نوشاد عالمیان تنیس روی میز انفرادی - دوبل 10:00-12:00 صعود
5 افشین نوروزی تنیس روی میز انفرادی - دوبل 10:00-12:00 صعود
6 سعید عبدولی کشتی فرنگی 71 کیلوگرم

13:00-17:00

19:00-21:00

کسب مدال برنز

7 حبیب‎الله اخلاقی کشتی فرنگی 80 کیلوگرم

13:00-17:00

19:00-21:00 

کسب مدال طلا

8 مهدی علیاری فیض آبادی کشتی فرنگی 98 کیلوگرم

13:00-17:00

19:00-21:00 

کسب مدال طلا

9 مسعود حجی زواره تکواندو 74- کیلوگرم

9:30-12:30

14:00-20:00

کسب مدال طلا

10 یوسف کرمی تکواندو 87- کیلوگرم

9:30-12:30

14:00-20:00 

حذف

11 سوسن حاجی‎پور تکواندو 53- کیلوگرم

9:30-12:30

14:00-20:00 

کسب مدال برنز

12 مریم طوسی دو و میدانی 200 متر 19:15 صعود
13 حسن تفتیان دو و میدانی 200 متر 19:45 صعود
14 سجاد مرادی دو و میدانی 800 متر 20:40  
15 محمد ارزنده دو و میدانی پرش ارتفاع 19:40  
16 محمدحسین ابارقی دو و میدانی 200 متر 19:45 صعود
17 احسان حدادی دو و میدانی پرتاب دیسک 18:40-21:10 کسب مدال طلا
18 محمد صمیمی دو و میدانی پرتاب دیسک 18:40-21:10  

{tab روز دوازدهم}

روز دوازدهم مسابقات - چهارشنبه 93/07/09

ردیف نام و نام خانوادگی رشته وزن یا ماده ساعت مسابقه نتیجه
1 نوشاد عالمیان تنیس روی میز انفرادی - دوبل 14:00-17:00 صعود به دور بعد
2 افشین نوروزی تنیس روی میز انفرادی - دوبل 14:00-17:00 صعود به دور بعد
3 هادی علیزاده پورنیا کشتی فرنگی 75 کیلوگرم

13:00-17:00

19:00-21:00

کسب مدال برنز

4 مجتبی کریمی‎فر کشتی فرنگی 85 کیلوگرم

13:00-17:00

19:00-21:00 
کسب مدال برنز
5 بشیر باباجانزاده کشتی فرنگی 120 کیلوگرم

13:00-17:00

19:00-21:00 

کسب مدال برنز

6 امید نوروزی کشتی فرنگی 66 کیلوگرم

13:00-17:00

19:00-21:00 

کسب مدال برنز

7 مهدی خدابخشی تکواندو 80- کیلوگرم

9:30-12:30

14:00-20:00

کسب مدال طلا

8 سجاد مردانی تکواندو 87+ کیلوگرم

9:30-12:30

14:00-20:00 

حذف

9 سمانه شش پری تکواندو 57- کیلوگرم

9:30-12:30

14:00-20:00 

حذف

10 مریم طوسی دو و میدانی 200 متر 9:25-20:15 کسب عنوان پنجمی
11 حسن تفتیان دو و میدانی 200 متر 9:45-20:00 کسب عنوان هشتمی
12 سجاد مرادی دو و میدانی 200 متر 19:00-20:00  
13 حسین ابارقی دو و میدانی 200 متر 19:45-20:00 کسب عنوان ششمی
14 هادی سپهرزاد دو و میدانی دهگانه    

 {tab روز سیزدهم|blue|active}

روز سیزدهم مسابقات - پنجشنبه 93/07/10

ردیف نام و نام خانوادگی رشته وزن یا ماده ساعت مسابقه نتیجه
1 حسین سمندر کاراته 67 کیلوگرم

9:30-11:00

13:30-17:10

حذف

2 سعید حسن‎پور کاراته 75- کیلوگرم

9:30-11:00

13:30-17:10 

کسب مدال طلا

3 حمیده عباسعلی کاراته  68+ کیلوگرم 13:30-17:10 کسب مدال طلا
4 بهنام اسبقی تکواندو  68- کیلوگرم

9:30-12:30

14:00-20:00

کسب مدال طلا

5 احسان روزبهانی بوکس  81 کیلوگرم

14:00-17:00

19:00-22:00 

کسب مدال برنز

6 علی مظاهری بوکس  91 کیلوگرم

14:00-17:00

19:00-22:00 

صعود به فینال

7 جاسم دلاوری بوکس  91- کیلوگرم

14:00-17:00

19:00-22:00 

صعود به فینال

8 نوشاد عالمیان تنیس روی میز  انفرادی - دوبل

10:00-13:00

13:00-15:00

حذف از مسابقات

9 افشین نوروزی تنیس روی میز انفرادی - دوبل 

10:00-13:00

13:00-15:00 

حذف از مسابقات

10 ندا شهسواری تنیس روی میز انفرادی

10:00-13:00

13:00-15:00 

حذف از مسابقات

11 شکرانه ایزدی تکواندو  67- کیلوگرم

9:30-12:30

14:00-20:00

 
12 امین نیک‎فر دو و میدانی پرتاب وزنه 20:45  کسب مقام چهارم

 روز چهاردهم مسابقات - جمعه 93/07/11

ردیف نام و نام خانوادگی رشته وزن یا ماده ساعت مسابقه
1 جاسم دلاوری بوکس 91+ کیلوگرم 15:05-15:19
2 علی مظاهری بوکس 91 کیلوگرم 17:15-17:29
3 پگاه زنگنه کاراته 68- کیلوگرم 13:30-16:50
4 فاطمه چالاکی کاراته 61- کیلوگرم 09:30-11:50
5 امیر مهدی‎زاده کاراته 60- کیلوگرم 13:30-16:50
6 فرزان عاشورزاده تکواندو 58- کیلوگرم

09:30-12:30

14:00-20:00

7 اکرم خدابنده تکواندو 73+ کیلوگرم

09:30-12:30

14:00-20:00
8 فاطمه روحانی تکواندو 73- کیلوگرم

09:30-12:30

14:00-20:00

{tab روز پانزدهم}

روز پانزدهم مسابقات - شنبه 93/07/11

ردیف نام و نام خانوادگی رشته وزن یا ماده ساعت مسابقه
1 سجاد گنج‎زاده کاراته 84+ کیلوگرم 09:30-13:00
2 نسرین دوستی کاراته 50- کیلوگرم 09:30-13:00

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

 

آخرین اخبار بازی‌های آسیایی

 • آخرین مطالب
 • پربازدیدترین‌ها
 • همه اختصاصی ویدیو عکس

  جدول رده‎بندی - اینچئون 2014

  رتبهکشور1411036931 Metal-gold-bluesilver-medal1411037036 Metal-bronze-redمجموع
  ۱ پرچم چین چین 151 108 83 342
  ۲ پرچم کره جنوبی کره جنوبی 79 71 84 234
  ۳ پرچم ژاپن ژاپن  47 76 77 200
  ۴ پرچم قزاقستان قزاقستان 28 23 33 84
  5 ایران 21 18 18 57
  6  تایلند 12 7 28 47
  7 کره شمالی 11 11 14 36
  ۸ هند
  11 10 36 57
  ۹ چین تایپه
  10 18 23 51
  ۱۰  قطر 10 0 4 14