آخرین اخبار یک ورزش

جدول والیبال قهرمانی جهان

 • A گروه
 • B گروه
 • C گروه
 • D گروه
رتبهتیمتعداد بازیتعداد بردامتیاز
۱ itایتالیا ۴ ۴ ۱۲
۲ itبلژیک ۵ ۳ ۱۰
۳ itاسلوونی ۴ ۳ ۹
۴ itآرژانتین ۴ ۲ ۵
۵ itژاپن ۴ ۱ ۳
۶ itدومینیکن ۵ ۰ ۰
رتبهتیمتعداد بازیتعداد بردامتیاز
۱ itهلند ۵ ۴ ۱۱
۲ itکانادا ۴ ۳ ۹
۳ itبرزیل ۴ ۳ ۸
۴ itفرانسه ۴ ۲ ۸
۵ itمصر ۵ ۱ ۳
۶ itچین ۴ ۰ ۰
رتبهتیمتعداد بازیتعداد بردامتیاز
۱ itآمریکا ۴ ۴ ۱۰
۲ itصربستان ۴ ۳ ۱۰
۳ itروسیه ۴ ۳ ۹
۴ itاسترالیا ۵ ۲ ۷
۵ itکامرون ۵ ۱ ۳
۶ itتونس ۴ ۰ ۰
رتبهتیمتعداد بازیتعداد بردامتیاز
۱ itلهستان ۴ ۴ ۱۲
۲ itبلغارستان ۴ ۳ ۹
۳ itایران ۴ ۳ ۹
۴ itفنلاند ۴ ۲ ۵
۵ itکوبا ۵ ۱ ۳
۶ itپورتو ریکو ۵ ۰ ۱

برنامه و نتایج والیبال قهرمانی جهان

روزنامه پیروزی ۲۷ شهریور ۹۷
روزنامه پیروزی ۲۷ شهریور ۹۷
روزنامه خبر ورزشی ۲۷ شهریور ۹۷
روزنامه خبر ورزشی ۲۷ شهریور ۹۷
روزنامه ایران ورزشی ۲۷ شهریور ۹۷
روزنامه ایران ورزشی ۲۷ شهریور ۹۷
روزنامه شوت ۲۷ شهریور ۹۷
روزنامه شوت ۲۷ شهریور ۹۷
روزنامه هدف ۲۷ شهریور ۹۷
روزنامه هدف ۲۷ شهریور ۹۷
روزنامه ابرار ورزشی ۲۷ شهریور ۹۷
روزنامه ابرار ورزشی ۲۷ شهریور ۹۷
روزنامه شوت ۲۶ شهریور ۹۷
روزنامه شوت ۲۶ شهریور ۹۷
روزنامه پیروزی ۲۶ شهریور ۹۷
روزنامه پیروزی ۲۶ شهریور ۹۷

جداول فوتبال ایران

برنامه و نتایج فوتبال ایران

 • لیگ برتر
 • دسته یک
 • جام حذفی
 • لیگ فوتسال
 • سوپر جام
 • جداول فوتبال آسیا

 • قهرمانان آسیا
 • امارات 2019
 • برنامه و نتایج فوتبال آسیا

 • قهرمانان آسیا
 • امارات 2019
 • جداول فوتبال اروپا

 • قهرمانان اروپا
 • لیگ اروپا
 • برنامه و نتایج فوتبال اروپا

 • قهرمانان اروپا
 • لیگ اروپا
 • سوپر جام